FRAKT TILLKOMMER

VAL AV PANELTYP

Uppvärmningsprincipen av den långvågiga infraröda teknologin är främst baserad på att värma upp föremålen och människor i rummet, inklusive väggar, innan själva luften värms upp. Det är mycket viktigt att notera rummets isoleringsnivå. Väggarna absorberar den långvågiga infraröda utstrålningen och reflekterar sedan värmen ytterligare ut i rummet.

För en effektiv energianvändning, bör panelerna inte brukas mer än 8 timmar / dag. Därför är beräkningen av den nödvändiga effekten viktig.

Panelernas arbetscykel:
4 timmar / dag för mycket bra isolering
6 timmar / dag för medelhög isolering
8 timmar / dag för dålig isolering

För ett mycket bra isolerad rum, med en höjd av 2,5m, nödvändig effekt för uppvärmning är:
0,035 KW / kwm  för mycket bra isolering (14 W / kubikmeter)

Medelförbrukning / år : 
0,035 KW / kwm  för mycket bra isolering x 4 timmar / dag x 365 dagar = 51,10 KWh / kwm / år
0,035 KW / kwm  för medelhög isolering   x 6 timmar / dag x 365 dagar = 76,65 KWh / kwm / år
0,035 KW / kwm  för dålig isolering         x 8 timmar / dag x 365 dagar = 102,2 KWh / kwm / år

 

Exempel 1:   För ett 16 kvm rum, med en höjd av 2,5 m:   16 kwm x 0,035 KW / kwm = 0,560 KW

560 W effekt krävs för att värma upp hela utrymmet, vid ett mycket bra isolering. En panel typ PRIMA P6 (550W) eller SUNJOY SR-7 (750 W) kan väljas.

För ett medel isolerat rum, kan en panel typ PRIMA P8 (750W) eller SUNJOY SR-7 (750 W) väljas.

För ett dålig isolerad rum, kan en panel typ PRIMA P10 (950W) eller SUNJOY SR-9 (950W) väljas.

Exempel 2:  För ett 21 kvm rum, med en höjd av 2,5 m:    21 kwm x 0,035 KW / kwm = 0,735 KW.   

735 W effekt krävs för att värma upp hela utrymmet, vid ett mycket bra isolering. En panel typ PRIMA P8 (750W) eller SUNJOY SR-7 (750 W) kan väljas.

För ett medel isolerat rum, kan en panel typ PRIMA P10 (950W) eller SUNJOY SR-9 (950 W) väljas.

För ett dålig isolerat rum, kan en panel typ PRIMA P10 (950W) eller två paneler SUNJOY SR-5 (2 x 600W) väljas.

 

Exempel beräkningen är gjord för en genomsnittlig utomhustemperatur av -5°C och önskad inomhustemperatur av +22°C

Detta är en allmän beräkning, men den verkliga förbrukningen är mycket påverkad av förhållandena för varje enskild utrymme som ska värmas ut. För en mer exakt beräkning vänligen kontakta oss. Vi kommer vänligen att hjälpa dig.