FRAKT TILLKOMMER

I ett rum med ett traditionellt uppvärmningssystem, som använder antingen luftflöde eller värmeledning, måste rumstemperaturen höjas till en viss punkt innan människor känner sig varma, vilket kan ta lång tid. Infravärmeprodukter ger värme jämnt till alla människor i rummet och väggarna, innan luften värms upp. På detta sätt kan man känna värmen mycket snabbare och kan spara energi jämfört med konventionella uppvärmningsmetoder. Med konventionella värmesystem kan det finnas 10°C skillnad mellan tak och golv. Då kan taket till exempel vara 26°C medan ditt golv är endast 16°C. Med SUNJOY eller PRIMA är skillnad bara 2°C, vilket gör rummet mer behagligt.

Långvågig infraröda strålning (Far IR) är ett osynligt spektrum av solljus med mycket lång våglängd. Denna osynliga strålningen upplevs som värme. Cirka 50% av solenergin består av Far IR och 60% är i intervallet 10-20 μm. Den mänskliga kroppen genererar FIR mellan 6-14 μm. När våra kroppar värms av FIR så ökar aktivitetsnivån i våra atomer och värme kan genereras. Våra produkter utstrålar infraröd strålning med en våglängd på 4-14 μm vilken är den mest lämpade för tillväxten och ämnesomsättningen av den mänskliga kroppen.

Infraröda strålar är osynliga för det mänskliga ögon och är ett resultat av förflyttning av atomer och molekyler runt sitt jämviktsläge. Dessa rörelser kan försvinna endast vid absoluta nollpunkten (-273 ° C), alltså först då den infraröda strålningen kan försvinna. Alla föremål och människokroppen inte bara absorberar eller reflekterar strålning, men fungerar också som en infraröd källa.

Solens infraröda (IR) och ultravioletta (UV) strålning är grunden till allt liv på vår planet. Solen ger oss fotosyntesen, värme och ljus. Solens IR utstrålas främst från morgonens solljus.
Alla växter växer endast under denna period, vilket ger dess andra namn "livets ljus"

- tidigt på morgonen: infraröda strålar
- på morgonen: långvågig infraröda strålar (Far IR)
- på eftermiddagen: ultravioletta strålar

Strålningen under dagen är stark och bör undvikas då den, till exempel, vid lång exponering i starkt solljus kan leda till överhettning av kroppen. Ultravioletta strålar går in upp till 40 mm under huden. Far IR strålningen går in endast några milimeter och lämpar sig därmed utmärkt som källa vid uppvärmning av bostäder och offentliga lokaler. Värmen från Far IR känns mild, likt uppvärmning som produceras av morgonsolen strålar, men utan risk för skador på huden och den mänskliga kroppen. Denna milda värmen genomsyrar huden, utan elektroniska vågor och ger oss mer bekvämlighet och värme jämfort med andra uppvärmningsmetoder. Sunjoy systemet använder samma princip som solens strålning på jorden: ger värme till människorna samtidigt som den gör luften behaglig. Temperaturen hos den mänskliga kroppen höjs till följd av att infraröda strålar absorberas av vävnaderna. Vattenmolekylerna (det är känt att den mänskliga kroppen är 70% vatten) reagerar, reanimerar celler och stimulerar blodcirkulationen. Kroppen anrikas med syre, med bra effekter på mänskliga metabolism. Infraröd strålning är en bra hjälp för att upprätthålla hälsa och gott humör, minska trötthet och behålla arbetsförmåga och moral. Infraröd terapi är en viktig terapi i många länder. Man tror att FIR förhindrar olika geriatriska sjukdomar och bromsar åldringsfenomen.