FRAKT TILLKOMMER

Produkterna installeras med minimal påverkan på inredning och omgivning och när det väl är installerat du har ditt värmesystem som inte kräver någon service och underhåll, utan extra kostnader för städning brännare, rör, byta filter, IR-utsläpp lampor eller andra reservdelar.

Det behövs inga projekt eller speciella tillstånd. Det behövs inte heller periodisk service. Montering under taket rekommenderas för ökad effektivitet.

Produkterna är mycket lätta och enkla att hantera och montera och är det bästa komplementet till solcellsystem.

Det finns inget förbud att montera panel på en vägg, men takmontage rekommenderas för maximal effektivitet och säkerhet. Montering på väggen minska effektiviteten med upp till 20%.

Värmepaneler skall uppta 10-15% av takytan och skall ha en avstånd av 600 mm från väggen och om möjligt, 1m från fönster. Avståndet mellan två paneler skall vara dubbelt panelens längd.

Baksidan av panelen är termoisolerad, så den kan monteras på alla ytor.

Fäst panelen med 4-6 skruvar (ingår i satsen), fixa sedan termostaten på väggen, längs långsidan av panelen, vid 1,5-2m över golvet.

Den gröngula och blåa trådarna ansluter direkt panelen till jordad stickpropp.

Gröngul är jordanslutning.

Öppna termostaten.

Den röda (brun) tråden måste utskurna och anslutas till termostaten.

Ansluta till hela nr. ''1'' den del som ansluter till eluttaget. Ansluta till hela nr. ''2'' den del som ansluter med paneler.

Innan du slår på strömmen, måste eventuell skyddande plastfilm som täcker panelen tas bort.

Ställ in önskad temperatur på termostaten, då systemet kommer att göra resten för din bekvämlighet.

Termostaten (som panelen) stängs av automatiskt och fungerar bara när det upptäcks funktionsbehov, för att hålla den temperatur du har valt.

Städning kan göras med en lätt fuktig trasa, med hjälp av vatten, inga andra rengöringsprodukter, endast när panelen är helt kall och bortkopplad från vägguttaget.