FRAKT TILLKOMMER

När elektricitet flyter genom värmepanelen, upphettas den keramiska ytan, så att dess temperatur går upp till mellan 85-125 °C inom några minuter. Över 95% av den totala energin fördelas jämnt på hela utrymmet, som infraröda strålar, och ger värme, till skillnad från alla andra värmesystem. Strålarna reflekteras av glasytorna (fönster) och värmen överförs och ackumuleras i objekt som finns i utrymmet, för att senare åter avges. Framsidan av panelen har en yta som underlättar strålningsvärme att avges ut, medan dess baksida är värmebeständig.